OM Finnhjelper

Finnhjelper.no er opprettet for å hjelpe hverandre som privatpersoner. Alle som bor i Norge kan opprette gratis konto for å finne hjelper for egene småjobber eller kan gi tilby mot småjobber. Jobben må utføres ved hjemmet eller fritidsbolig. Skattereglene er klare på småjobber og du kan få betalt for småjobben uten å betale skatt. * Maks 6000.- kr pr. år fra den samme personen. * Maks 60 000.- kr pr. år totalt. Les mer om skattereglene på: skatteetaten.no

http://finnhjelper.no («finnhjelper.no») og

http://finnsmåjobber.no («finnsmåjobber.no»).

De begge domenene drives av Qreklame AS (ORG: 931350048)

Din tilgang til og bruk av finnhjelper.no er betinget av at du aksepterer disse brukervilkårene.

Brukervilkårene gjelder for alle kjøpere og hjelpere på finnhjelper.no. Bruk av formidlingstjenesten som gjøres tilgjengelig på finnhjelper.no forutsetter videre at det er inngått en egen avtale om slik formidling mellom finnhjelper.no og deg som kjøper eller hjelper.